Anniina Ervasti

 

Valmistuin koulutetuksi hierojaksi OSAO:sta vuonna 2019. Taustakoulutukseltani olen sosionomi (DIAK, 2018). Minulla on myös pitkäaikaissairaiden liikuntaneuvonnan, elintapaohjauksen ja ikääntyneiden liikuntaneuvonnan lisäkoulutukset UKK-instituutista. Olen rekisteröity sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, joten löydät minut Valviran ylläpitämästä JulkiTerhikki-rekisteristä. Olen myös mukana Pikkolan koulun yrittyäjyyskurssien toteutuksessa 8-9-luokkalaisille.

Tietoja yrittäjästä